OBCHODNÉ PODMIENKY

obchodnej spoločnosti ProRebus s.r.o.
so sídlom v Seredi, Slnečná 1408
identifikačné číslo: 46 904 361
zapísanej v obchodnom registri vedenom na okresnom súde v Trnave, oddiel Sro , vložka 30713/T.
pre predaj produktov a služieb osobne aj prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej drese www.essiac.prorebus.sk

1 Úvodné ustanovenia2. Uzavretie kúpnej zmluvy3 Cena tovaru a platobné podmienky4 Odstúpenie od kúpnej zmluvy5 Preprava a dodanie tovaru6 Práva z vadného plnenia7 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán8. Ochrana osobných údajov9 Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies10 Doručovanie11 Záverečné ustanoveniaV Seredi, dňa 01.06.2021
Essiac Zavrieť menu